Zet The NeXt Step
De Externe Vertrouwenspersoon: Waarom jouw organisatie deze vandaag nog moet gaan inzetten!

De Externe Vertrouwenspersoon: Waarom jouw organisatie deze vandaag nog moet gaan inzetten!

Leestijd - 4 minuten

Mijn Visie: Waarom Ik Geloof in het Belang van Gelukkige Medewerkers
Ik ben ervan overtuigd dat gelukkige medewerkers de drijvende kracht zijn achter succesvolle organisaties. Als mensen zich goed voelen, presteren ze beter, zijn ze creatiever en werken ze effectiever samen. Dit geloof komt niet uit de lucht vallen; het is gebaseerd op ervaring en talloze studies die het belang van welzijn in de werkplek bevestigen.

Daarom zie ik de externe vertrouwenspersoon als een noodzakelijke investering. Deze rol biedt een veilige haven voor medewerkers om hun zorgen en uitdagingen te delen. Dit bouwt aan een cultuur van vertrouwen en openheid, waarin iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt.

Het is niet alleen een ethische verplichting om voor onze mensen te zorgen, maar het is ook goed voor de business. Gelukkige medewerkers zorgen voor een positieve werksfeer, lagere ziekteverzuimcijfers en uiteindelijk een sterkere, meer competitieve organisatie. Daarom is de dienstverlening van een externe vertrouwenspersoon een essentieel onderdeel van mijn strategische visie. Het past perfect binnen onze purpose: Your People Our Purpose. En het is waarom ik geloof dat we met elkaar het verschil kunnen maken.

Inleiding: De Cruciale Rol van Vertrouwen
Vertrouwen vormt de ruggengraat van elke succesvolle organisatie. Het zorgt voor een veilige, open cultuur. Maar wat als dat vertrouwen beschaamd wordt? Hier komt de externe vertrouwenspersoon om de hoek kijken. Dit is niet zomaar een luxe; het is een noodzaak.

Begrijp het Probleem: Verborgen Issues
Mensen houden problemen vaak intern. Ze vrezen stigma of vergelding. Dit kan leiden tot een toxische werkplek. Deze issues blijven dan onder de radar, maar tasten de organisatie van binnenuit aan.

De Oplossing: Externe Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, misstanden en integriteitskwesties
Breng een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon aan boord. Deze persoon biedt een veilige ruimte. Medewerkers kunnen hun zorgen uiten zonder angst voor consequenties. Zo komen diepgaande problemen aan het licht.

Waarom Extern?
Interne vertrouwenspersonen zijn nuttig, maar ze zijn beperkt. Ze zijn immers onderdeel van de organisatie. Een externe partij biedt een objectief, onafhankelijk, deskundig en veilig perspectief.

Op welke terreinen is de vertrouwenspersoon actief?
Het eerste werkterrein van de externe vertrouwenspersoon betreft ongewenste omgangsvormen. Hieronder vallen discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en treiteren. Ongewenste omgangsvormen kenmerken zich door een persoonlijk karakter. De klager en de klacht vallen samen: de persoon die komt klagen, is onrecht aangedaan en heeft er zelf direct belang bij dat het ongewenste gedrag stopt. Op dit werkterrein focust de externe vertrouwenspersoon zich met name op het belang van de klager. Deze ‘schaart zich achter de klager’. De klager houdt de regie, de externe vertrouwenspersoon ondersteunt de klager bij de eigen keuzes. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek met betrokkenen of bij het doorlopen van een klachtprocedure. Verder kan de externe vertrouwenspersoon algemene adviezen geven aan de organisatie die de psychosociale veiligheid op de werkvloer verbeteren.

Het tweede werkterrein van de externe vertrouwenspersoon richt zich op (zakelijke) integriteitsschendingen en (maatschappelijke) misstanden. Voorbeelden van niet-integer gedrag zijn fraude, diefstal van bedrijfsmiddelen, ongewenste nevenwerkzaamheden en machtsmisbruik. Soms begaat een individu een integriteitsschending, maar het probleem kan ook groter zijn. Dan zijn er meer mensen bij betrokken, raakt het flinke delen van de organisatie en beschadigt het klanten, burgers of medewerkers. Het voortbestaan van de organisatie kan in gevaar komen. Zulke schendingen worden misstanden genoemd. Zijn deze zo ernstig dat ‘het maatschappelijk belang in het geding is’, dan is er sprake van een maatschappelijke misstand.

Een belangrijk verschil tussen de twee werkterreinen is op wie het probleem zich richt. Bij ongewenste omgangsvormen is dat de klager zelf. De klager is dan zelf het slachtoffer van ongewenst gedrag. Bij integriteitsschendingen en misstanden is het de organisatie (of zelfs de samenleving) waar het probleem zit. De melder is dan meestal in eerste instantie geen slachtoffer, maar getuige of omstander. De externe vertrouwenspersoon is er dan voor de melder door deze te adviseren de juiste te nemen stappen. Daarvoor is het nodig om de melddrempel zo laag mogelijk te houden; als het nodig is, door de identiteit van de melder af te schermen.

Wij bij The NeXt Step Company begrijpen de waarde van menselijk kapitaal. Daarom hebben we de externe vertrouwenspersoon in onze dienstverlening opgenomen.

Conclusie: Maak de Slimme Keuze
Investeer in een externe vertrouwenspersoon. Het is niet alleen ethisch juist, het is ook slim zakendoen. Je beschermt je belangrijkste asset: je mensen.

Wij geloven dat veiligheid en integriteit basisvoorwaarden zijn voor werkgeluk en daarmee voor succesvolle organisaties.

Voor meer informatie, neem direct contact met ons op. We maken het verschil. Your People Our Purpose

 

* Aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)
* Getoetst en gecertificeerd op deskundigheid door Hobéon SKO.

Deel dit bericht

Auteur
Frouwktje Luis
Telefoonnummer
+31 6 836 984 22
Zet nu The NeXt Step!

Zet nu The NeXt Step!

Wil jij ook gelukkige medewerkers die de drijvende kracht zijn achter jouw organisatie? Of ben jij een professional klaar voor The NeXt Step in je loopbaan of ontwikkeling? We ontmoeten je graag!

Wij zijn 24/7 bereikbaar via telefoon, mobiel, Whatsapp of via de mail.

Onze keurmerken

© Copyright The NeXt Step Company 2024 Gebouwd door Saam'
Chat openen
1
Goedendag, waarmee kan ik je van dienst zijn?