Recruitment &
Diensten

Assessments & Metingen

Coaching &
Talent Development

HRM
Consultancy

Management
Consultancy

Op welke talenten kan de organisatie bouwen?

Assessments & Metingen

Door middel van kwalitatieve en innovatieve assessments en talentmetingen krijgen wij een beeld van de talenten, drijfveren, persoonlijkheid en het ontwikkelpotentieel van (toekomstige) medewerkers, waarmee onderbouwde HRM-beslissingen kunnen worden gemaakt.

Assessments

Assessments
Voor (toekomstige) medewerkers is het van groot belang of de (toekomstige) medewerker de juiste match vormt met de vacature en de organisatie. Als organisatie is men ook benieuwd naar het potentieel van de medewerkers van de organisatie, dat wil zeggen naar de doorgroei- en/of ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast is het ook van wezenlijk belang binnen welke functies medewerkers tot bloei komen en optimaal presteren.

Assessments helpen om een betrouwbaar antwoord te formuleren op deze kwesties. In een dag tijd verwerven we met behulp van een diepte-interview, rollenspelen, tests en vragenlijsten inzicht in de persoonlijkheid, capaciteiten, drijfveren en vaardigheden van (toekomstige) werknemers. We werken met getoetste instrumenten en de assessments worden afgenomen door een Nederlands Instituut van Psychologen gecertificeerde psycholoog. Daarmee kunnen we op gedegen wijze een uitspraak doen over de geschiktheid van een kandidaat voor een functie, over het ontwikkelpotentieel van de (toekomstige) werknemer of over een passende volgende loopbaanstap.

Resultaat assessment
Het resultaat van een assessment is altijd een concreet en helder geformuleerd advies waar de organisatie en (toekomstige) medewerker verder mee kunnen. Onze assessments zijn maatwerk, afgestemd op de onderliggende vraag. Bovendien is onze aanpak transparant en gericht op dialoog. We nemen de deelnemer mee in alle resultaten van de assessmentdag. Dat zorgt voor een betrokken en actieve basishouding van de deelnemer en uiteindelijk voor herkenbare en geaccepteerde uitkomsten. Een uitstekende eerste aanzet voor verdere ontwikkeling!

Analytical Competence Tool (ACT®)-meting Individueel

Individueel

De Analytical Competence Tool (ACT®) is een slim en innovatief psychometrisch meetinstrument dat speciaal ontwikkeld is om innerlijke patronen vast te stellen. ACT® geeft op heldere en gedetailleerde wijze een antwoord op vele vragen. Bijvoorbeeld:

 • Welke kwaliteiten bezit de (toekomstige) medewerker van nature en welke niet?
 • Benut de (toekomstige) medewerker al zijn kwaliteiten in de huidige functie?
 • Op welke manier neemt de (toekomstige) medewerker beslissingen?
 • Hoe reageert de (toekomstige) medewerker onder druk?
 • Waarom reageert de (toekomstige) medewerker zo?
 • Hoe haalt de (toekomstige) medewerker meer energie uit zijn werk?

Oog voor de hele mens
De Analytical Competence Tool (ACT®) is een unieke online meetmethode die oog heeft voor de hele mens. In tegenstelling tot andere metingen combineert de ACT®-meting tekst met beeld. Daarmee kan onderscheid worden gemaakt tussen natuurlijke en aangeleerde competenties. Bovendien is de meting in staat om innerlijke drijfveren en ontwikkelpotentieel van een persoon te meten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen. Juist deze combinatie van woorden en beelden maakt het uniek.

Resultaat Analytical Competence Tool (ACT®)
Met kennis van het onderbewuste komen talenten tot bloei! De ACT®-meting biedt inzicht in drijfveren, talenten, ontwikkelpotentieel én blinde vlekken van de (toekomstige) medewerker(s).

 

ACT® metingen Team

Voor teams
De vier niveaus van teamontwikkeling noemen wij M1, M2, M3 en M4 (M staat voor Maturity, betekent rijpheid of volwassenheid). De vier niveaus zijn onderverdeeld in het juniorsysteem (M1 en M2) en het seniorsysteem (M3 en M4). M1 staat voor Forming, M2 staat voor Storming, M3 staat voor Norming en M4 voor Performing. Voor iedere organisatie is het van wezenlijk belang dat teams op het niveau van Performing komen, dat wil zeggen M4.  Dan wordt er gepresteerd en neemt het team gezamenlijk verantwoordelijkheid voor interactie, sfeer, werkprocessen en resultaten. Wij staan naast organisaties, leidinggevende(n) en team(s) om teams te ondersteunen in hun ontwikkeling.

 • Hoe kan het team focus aanbrengen bij een of meer teamvraagstukken?
 • Hoe krijg je als team meer inzicht in elkaars talenten?
 • Wat gebeurt er met de teamleden als de teamleden onder druk komen te staan?
 • Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de teamleden?
 • Hoe kunnen de teamleden tot meer begrip en wederzijds respect komen?
 • Hoe kunnen de teamleden de taken dusdanig verdelen dat iedereen er energie van krijgt en dat ze samen een beter resultaat boeken?

Als team is het goed te weten welke talenten ieder teamlid heeft. En om te weten welke van deze talenten natuurlijk zijn, wat het ontwikkelpotentieel is en welke vaardigheden zijn aangeleerd. Door jezelf als leidinggevende en het team beter te leren kennen ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden en gedragsalternatieven om het team verder te ontwikkelen. Wanneer je als organisatie echt een stap wilt maken naar een bevlogen team, dan starten we met een individuele ACT®-meting bij alle teamleden. Daarna volgt de teamanalyse. Wanneer het team werk wil maken van de uitkomsten uit de teamanalyse, dan kunnen we gezamenlijk een teamontwikkelingstraject opstarten.

Resultaat Analytical Competence Tool (ACT®) Team
De ACT®-teammeting levert een teamprofiel op, gebaseerd op de individuele profielen in de vorm van een teamrapport. Het team kan dit profiel bespreken met onze geaccrediteerde ACT®-teamcoach. Onze coach geeft de teamleden inzicht in de kansen en mogelijkheden van het team en helpt elkaars talenten te herkennen en te erkennen. De coach helpt obstakels uit de weg te ruimen en geeft een stimulans in het nemen van verantwoordelijkheden. Daarbij ligt de focus op output gericht werken, de bedoeling van de organisatie. Het doel is een team dat werkt vanuit talenten en daardoor zeer bevlogen is. Hierdoor levert het team een grote bijdrage aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Duurzame inzetbaarheidsindex individueel
 • Hoe staat het met de gezondheid van de medewerker?
 • Met zijn vakkennis, vaardigheden, motivatie en werk-en privébalans?
 • Zijn er belemmerende factoren?
 • Hoe ervaart de medewerker zijn huidige functioneren?
 • Hoe kijkt de medewerker naar zijn toekomstige functioneren?
 • Hoe pakt de medewerker zijn persoonlijke leiderschap op en hoe wordt de medewerker door middel van eigenaarschap regisseur van zijn loopbaan?

Soms kan er het knagende gevoel zijn dat het niet zo lekker loopt op het werk. De medewerker is op zoek naar bevlogenheid of passie. Waar staat iemand ’s ochtends vol bezieling voor op? Het komt voor dat de medewerker dat tijdelijk kwijt is. Wij gaan volgens een goed onderbouwde methode samen met de medewerker op zoek naar antwoorden om weer gepassioneerd aan het werk te gaan.

Resultaat

Resultaat voor organisatie, medewerkers en sollicitanten:

 • Welke kandidaat past het beste bij mijn organisatie?
 • Zelfanalyse (bijvoorbeeld bij outplacement, loopbaancoaching en coaching): wie ben ik als medewerker, wat kan ik als medewerker en wat wil ik als medewerker?
 • Ervaart de medewerker mentale en fysieke uitputting: hoe herstelt de medewerker van een (aankomende) burn-out?
 • Wat zijn de talenten en capaciteiten van onze medewerker(s)?
 • Wat voor loopbaanmogelijkheden zijn er voor onze medewerker(s)?
 • Teamanalyse: welke talenten zijn er aanwezig in het team en welke kwaliteiten missen we?
 • Zijn er doorgroeimogelijkheden voor de medewerker(s)?
 • Talent development: wie zijn de (aanstaande) high potentials binnen onze organisatie?
 • Waar kan/kunnen onze medewerker(s) zich het beste op richten in zijn/hun ontwikkeling?
 • Bij disfunctioneren: wat is de oorzaak hiervan? Waar zitten de belemmerende factoren?

   

  Krijg inzicht in talenten, drijfveren, persoonlijkheid en ontwikkelpotentieel van de medewerkers om onderbouwde HRM-beslissingen te maken.

  Contact met ons?

  Zet nu The NeXt Step!