Recruitment &
Diensten

Assessments & Metingen

Coaching &
Talent Development

HRM
Consultancy

Management
Consultancy

The NeXt Step Company als HRM-partner

HRM-consultancy

Ad Interim HR Consultant of Project HR Consultant
Implementeren van een nieuw HRM-systeem, wijzigen van arbeidsvoorwaarden, opzetten van een nieuw functiehuis en andere projecten. Door de veranderende arbeidsmarkt, wetgeving, economie en door de dynamiek van de Nederlandse markt hebben organisaties steeds vaker te maken met veranderende omstandigheden. Organisaties ontkomen niet aan (on)verwachte projecten. En dat is heel anders dan het uitvoeren van reguliere HRM-taken. Op korte termijn moeten organisaties met oplossingen en resultaten komen die vervolgens succesvol moeten worden overgedragen naar bijvoorbeeld de lijn. Onze HRM-consultants hebben ervaring met ad-interim- en projectmanagement en brengen projecten tot een bevredigend resultaat. Door onze beproefde werkwijze maken wij snel een effectieve match voor organisaties.

Duurzaam inzetbare organisatie
De arbeidsmarkt en organisaties zijn voortdurend in beweging door globalisering, flexibilisering, demografische ontwikkelingen, vergrijzing, langer doorwerken, leven lang leren, wetgeving en nieuwe technologie (robotisering en digitalisering).

Dit vraagt om aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers. Toekomstbestendige organisaties voorzien wat er op hen afkomt. Ze baseren hun strategie op foresight. Het voorwaartse perspectief! Duurzame inzetbaarheid (DI) gaat zorgen voor meer mobiliteit en snellere functiewisselingen binnen en buiten organisaties. Daarvoor moeten werkgevers en werknemers weerbaar, wendbaar en vitaal zijn. Dat bepaalt in grote mate succes en kansen!

Van organisaties wordt verwacht dat ze voortdurend inspelen op alle veranderingen en ontwikkelingen. En dat betekent dat zij vooral wendbaar en flexibel moeten zijn en dus ook de mensen die er werken. Als medewerkers bijvoorbeeld moeite hebben met het omgaan met nieuwe technologie kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van werk, efficiëntie van processen of de sfeer binnen de organisatie. Veelal stijgen de kosten door verhoogd ziekteverzuim en door hoog verloop. Het is goed te realiseren dat met alle veranderingen op de arbeidsmarkt organisaties en medewerkers meer en meer zelf moeten doen aan duurzame inzetbaarheid.

Talentmanagement & Talent Development
Talent development is ‘trending topic’ voor veel organisaties. Dat komt onder andere door een aantal ontwikkelingen in en rondom de huidige arbeidsmarkt. Zo zet het economisch herstel door, waardoor organisaties weer kunnen groeien (CPB). Daarnaast is er een forse economische groei en zijn er, sinds vijftig jaar, meer vacatures dan sollicitanten. Er zijn nieuwe technologieën, nieuwe trends en onverwachte ontwikkelingen. Tegelijkertijd is er sprake van demografische veranderingen: door vergrijzing en ontgroening stromen kennis en ervaring ‘aan de bovenkant’ uit en vindt er ‘aan de onderkant’ onvoldoende aanvulling plaats. Op dit moment bevolken vier generaties de werkvloer, met ieder hun eigen specifieke kenmerken, kwaliteiten en expertise. Er is dus hoge urgentie om talenten binnen organisaties te boeien. Organisaties stellen andere eisen aan hun medewerkers en medewerkers stellen andere eisen aan de manier waarop ze invulling willen geven aan hun werk: zingeving, welbevinden en individuele ontplooiing worden belangrijker. Kortom, de ruilrelatie tussen werkgevers en werknemers verandert en beide hechten meer belang aan het slimmer inzetten van talenten

Samen met The NeXt Step Company verder kijken om duurzame en toekomstbestendige HRM-activiteiten in lijn brengen met de business strategie van de organisatie. Wij ondersteunen om de strategie naar output te brengen in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

Contact met ons?

Zet nu The NeXt Step!