Recruitment &
Diensten

Assessments & Metingen

Coaching &
Talent Development

HRM
Consultancy

Management
Consultancy

HRM-consultancy

Duurzaam inzetbare organisatie

De arbeidsmarkt en organisaties zijn voortdurend in beweging door globalisering, flexibilisering, demografische ontwikkelingen, vergrijzing, langer doorwerken, leven lang leren, wetgeving en nieuwe technologie (robotisering en digitalisering).

Dit vraagt om aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers. Toekomstbestendige organisaties voorzien wat er op hen afkomt. Ze baseren hun strategie op foresight. Het voorwaartse perspectief! Duurzame inzetbaarheid (DI) gaat zorgen voor meer mobiliteit en snellere functiewisselingen binnen en buiten organisaties. Daarvoor moeten werkgevers en werknemers weerbaar, wendbaar en vitaal zijn. Dat bepaalt in grote mate succes en kansen!

Van organisaties wordt verwacht dat ze voortdurend inspelen op alle veranderingen en ontwikkelingen. En dat betekent dat zij vooral wendbaar en flexibel moeten zijn en dus ook de mensen die er werken. Als medewerkers bijvoorbeeld moeite hebben met het omgaan met nieuwe technologie kan dat ten koste gaan van de kwaliteit van werk, efficiëntie van processen of de sfeer binnen de organisatie. Veelal stijgen de kosten door verhoogd ziekteverzuim en door hoog verloop. Het is goed te realiseren dat met alle veranderingen op de arbeidsmarkt organisaties en medewerkers meer en meer zelf moeten doen aan duurzame inzetbaarheid.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Als organisatie wil je relevant blijven in de markt waarin je opereert. Organisaties willen samen met de medewerkers toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat medewerkers gezond, competent en goed gemotiveerd hun werk (blijven) uitvoeren. Dit noemen we bevlogen medewerkers! Welke organisatie wil dat nu niet? Duurzame inzetbaarheid biedt werkgevers en medewerkers veel kansen en mogelijkheden. Hierbij kan men denken aan meer wendbaarheid, verhoging van productiviteit, (persoonlijke) groei, het langer binden van medewerkers, carrièrekansen, werkzekerheid en werkplezier.

Wie bevlogen aan het werk is heeft passie voor zijn werk. Bevlogen medewerkers zijn productiever, gezonder, klantvriendelijker, trouw aan de organisatie en maken minder ongelukken en fouten. Met bevlogen medewerkers is er geen enkel probleem om strategische doelen te bereiken. Organisaties verdienen simpelweg meer geld en hebben tevreden klanten/cliënten. Duurzame inzetbaarheid is dus een win-winsituatie. De essentie is dat organisaties duurzame inzetbaarheid faciliteren en dat medewerkers eigenaarschap tonen om gezond, competent en gemotiveerd te blijven om zich duurzaam te blijven ontwikkelen.

Dat klinkt eenvoudig, maar het blijkt keer op keer een uitdaging voor organisaties om medewerkers fit, competent en gemotiveerd te houden. Dat is waar het kennisgebied ‘duurzame inzetbaarheid’ om de hoek komt kijken. Binnen dit kennisgebied doet The NeXt Step Company onderzoek naar potentiële oorzaken en/of problemen binnen de organisatie die duurzame inzetbaarheid verhinderen. Wij verleggen hierbij de focus van mens naar organisatie. En kijken of er bijvoorbeeld stappen genomen moeten worden binnen de bedrijfsstructuur, op het gebied van leiderschap, cultuur en/of de processen.

Waarom starten met een duurzaam-inzetbaarheidproject?

Welke motieven zijn er voor jouw organisatie om te starten met een duurzaam-inzetbaarheidproject?

 • Het werk in de organisatie gaat veranderen door digitalisering en/of robotisering
 • Medewerkers kunnen moeilijk mee bewegen met veranderingen
 • Bredere inzetbaarheid van werknemers zorgt voor meer wendbaarheid van de organisatie
 • Nieuwe instroom verbindt zich moeilijk aan je organisatie
 • Verzuim en ongewenst verloop nemen toe
 • Te hoge werkdruk
 • Geen goede privé-en-werkbalans van de medewerkers
 • Anticiperen op (markt) veranderingen
 • Duurzame inzetbaarheid zorgt voor meer actuele competenties en het goed functioneren van werknemers
 • Loopbaanontwikkeling van medewerkers
 • Schaarste op de arbeidsmarkt
 • Bereiken van een gezonde en wenselijke in-, door- en uitstroom
 • Voorkomen van ziekteverzuim
 • Niet alleen energie inzetten op medewerkers die ziek zijn (4%) maar ook op de 96% die (nu) nog aan het werk zijn => hoe komen organisaties tot amplitie *)?
 • Invulling geven aan goed werkgeverschap
 • Cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid
 • Werken aan gezondheid van medewerkers
 • Werkplezier
 • Betere productiviteit
 • Minder kosten (faalkosten, ziektekosten etc.)
 • Tevredenheid verhogen van cliënten/klanten
 • Winst verhogen
 • Innovatiekracht stimuleren

 

*) Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘amplio’ dat versterken, vergroten en vermeerderen betekent. Het doel van amplitie is het psychisch welbevinden van medewerkers te bevorderen. Je richt je daarbij als organisatie (leidinggevenden, HRM en medewerkers) op interventies die voorafgaan aan het behandelen en voorkomen van stressklachten. Je bevordert positieve toestanden bij medewerkers, zoals bevlogenheid en je creëert een positieve werksituatie waarin de medewerker zelf kan zorgen voor een goede balans tussen stress en energie.

Inzet Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid RADI®

Wij zijn aangesloten bij de Beroepsfederatie RADI®. RADI® staat voor Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, een vastgelegde en beschermde merknaam. De Beroepsfederatie ondersteunt ons in permanente educatie zodat we altijd zicht houden op actuele wetgeving, trends en ontwikkelingen. Daarnaast biedt permanente educatie ons steeds meer diepgaande kennis zodat we onze adviezen goed en gevalideerd kunnen onderbouwen. Aansluiting bij de Beroepsfederatie is exclusief voor RADI®- adviseurs die blijvend voldoen aan genoemde permanente-educatie-eisen. De Beroepsfederatie hanteert ook een gedrags- en integriteitscode. Ten slotte biedt de Beroepsfederatie ons ook toegang tot relevante tooling. Daarbij valt te denken aan gericht gevalideerd medewerkers- en leidinggevendenonderzoek, en organisatiescans.

Als aangesloten adviseur mogen wij het RADI®-keurmerk voeren, wat onze deskundigheid en integriteit blijvend onderstreept. Voor organisaties betekent dit concreet dat de organisatie een integraal adviseur voor alle vragen over mens en werk in organisaties in huis haalt. Onze RADI®-adviseur is in staat als toekomstgericht strategisch bedrijfsadviseur op te treden.

In onze werkwijze zoeken wij altijd het juiste vertrekpunt bij de organisatie en blijven we weg van symptoombestrijding. Onze RADI®-adviseur vertaalt deze onderwerpen samen met de organisatie naar bedrijfseconomisch en/of HRM-perspectief. Dat is een belangrijke basisvoorwaarde om te komen tot een toekomstbestendige organisatie waar het behalen van meetbare organisatiedoelstellingen het succes en de continuïteit van de organisatie bepaalt.

Ten slotte neemt onze RADI®-adviseur een stijl aan die het beste te omschrijven is als spiegelend, zakelijk aanmoedigend en to the point.

Plan van aanpak

In drie stappen naar duurzame inzetbaarheid

 1. Formuleren van een heldere en inspirerende visie inzake duurzame inzetbaarheid
 2. Opstellen van implementatieproces duurzame inzetbaarheid voor de organisatie
 3. Concreet uitvoeringsplan en borging inclusief providerboog

stap 1
Formuleren heldere en inspirerende en visie voor de organisatie en de medewerker(s)

Duurzame inzetbaarheid is geen thema waar een organisatie zomaar aan begint. Dat blijkt al uit het woord duurzaam, het woord impliceert dat de inzetbaarheid ook overmorgen en volgend jaar moet gelden. De eerste stap is formuleren waarom de organisatie duurzame inzetbaarheid zo belangrijk vindt. Hoe draagt duurzame inzetbaarheid bij aan de strategische doelen van de organisatie? Vervolgens kan de visie verankerd worden in het beleid. Een heldere, inspirerende visie inzake duurzame inzetbaarheid geeft richting aan de koers van de organisatie. Wij ondersteunen de organisatie hier graag in. Vaak begint het met het sparren over de motieven van werkgevers en medewerkers. The NeXt Step Company kan de organisatie helpen met het inventariseren van de behoeften op het gebied van duurzame inzetbaarheid door middel van een organisatiescan of door een aantal vaardige gesprekken.

stap 2
Implementatie & uitvoeringsproces DI

Na afstemming over de opdracht kunnen wij direct overgaan tot een concreet plan van aanpak. Wij staan naast de organisatie en de medewerkers om tot implementatie van het plan duurzame inzetbaarheid te komen. Het implementatieplan van 8 beproefde stappen wordt voor de organisatie op maat gemaakt. Wij stellen graag onze integrale duurzame inzetbaarheidsindex (Scan) ter beschikking. De Scan is een wezenlijk onderdeel van onze plan van aanpak. De Scan wordt ingezet om de risico’s en mogelijkheden met betrekking tot duurzame inzetbaarheid duidelijk te maken. Het begint met een online vragenlijst en interviews om de risico’s en mogelijkheden door te meten. Hierna ontvangt de organisatie een rapport met conclusies en aanbevelingen.

stap 3
Concreet uitvoeringsplan en borging inclusief providerboog

Na overeenstemming over de conclusies en aanbevelingen vanuit het rapport staan wij naast de organisatie om samen een providerboog met interventies te maken en beschikbaar te stellen zodat de medewerkers daadwerkelijk aan de slag kunnen met duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid op de werkvloer is een continuproces. Het doel is dat de medewerkers en hun leidinggevenden aan de slag gaan met gezondheid en energie, motivatie en betrokkenheid, vakkennis en vaardigheden en werk-en-privébalans. En uiteraard ook met ontwikkelings- en loopbaanvraagstukken. Dit draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de organisatie en de medewerkers.

Individuele duurzame inzetbaarheid

Inzet duurzame inzetbaarheid RADI® op individuele duurzame-inzetbaarheidsvraagstukken, door middel van een duurzame-inzetbaarheidsindex individueel en/of coaching. Binnen een dergelijk traject is er individuele aandacht voor de medewerker en werken we gezamenlijk aan structurele en duurzame oplossingen voor de toekomst. 

Resultaat van duurzaam inzetbare organisatie

De organisatie en de (toekomstige) medewerkers zijn klaar voor de toekomst. Als belangrijkste waarde van de organisatie zijn het de medewerkers die de organisatie op voorsprong kunnen zetten in de markt. Duurzame medewerkers zijn goed voor de concurrentiepositie, winstgevendheid, innovaties, employer branding, productiviteit en het imago. Dat wil zeggen dat zij loyaal, bevlogen, gezond, ontwikkelbereid en gemotiveerd zijn om gezamenlijk de doelstellingen van de organisatie met veel werkplezier te behalen.

Voordelen duurzame inzetbaarheid

Wat zijn de voordelen van duurzame inzetbaarheid?

Het stimuleren van gezondheid en energie, motivatie en betrokkenheid, vakkennis en vaardigheden en werk-en-privébalans van medewerkers komt de organisatie op verschillende manieren ten goede:

Werkgever:

 • Behoud medewerkers
 • Hogere werknemerstevredenheid
 • Lagere verzuimcijfers
 • Lagere faalkosten
 • Hogere productiviteit
 • Meer innovatiekracht
 • Meer winst
 • Concurrentie- en imagovoordeel
 • Een betere employer branding

Werknemer:

 • Gezonder leven en werken
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen
 • Goed perspectief op de arbeidsmarkt, dat wil zeggen werkzekerheid
 • Betere inzetbaarheid in je eigen organisatie en/of op de arbeidsmarkt
 • Meer plezier in het werk
 • Minder stress en een betere werksfeer
 • Minder ziektekosten

Maatschappij:

 • Houdt de welvaart en levensstandaard op peil
 • Besparing van kosten op arbeidsongeschiktheid, reorganisaties en gezondheidszorg
 • Een hogere plaats in het World Happiness Report

Samen met The NeXt Step Company verder kijken om duurzame en toekomstbestendige HRM-activiteiten in lijn brengen met de business strategie van de organisatie. Wij ondersteunen om de strategie naar output te brengen in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

Contact met ons?

Zet nu The NeXt Step!