Recruitment &
Diensten

Assessments & Metingen

Coaching &
Talent Development

HRM
Consultancy

Management
Consultancy

HRM-consultancy

Ad-interim HRM-consultant of project-HRM-consultant

Implementeren van een nieuw HRM-systeem, wijzigen van arbeidsvoorwaarden, opzetten van een nieuw functiehuis en andere projecten. Door de veranderende arbeidsmarkt, wetgeving, economie en door de dynamiek van de Nederlandse markt hebben organisaties steeds vaker te maken met veranderende omstandigheden. Organisaties ontkomen niet aan (on)verwachte projecten. En dat is heel anders dan het uitvoeren van reguliere HRM-taken. Op korte termijn moeten organisaties met oplossingen en resultaten komen die vervolgens succesvol moeten worden overgedragen naar bijvoorbeeld de lijn. Onze HRM-consultants hebben ervaring met ad-interim- en projectmanagement en brengen projecten tot een bevredigend resultaat. Door onze beproefde werkwijze maken wij snel een effectieve match voor organisaties.

Onze aanpak
 • De verwachtingen van de stakeholders van organisaties worden in kaart gebracht
 • Er wordt een projectplan met een tijdlijn en verwachtingen opgesteld
 • Op voorhand worden de projectrisico’s ingeschat en worden maatregelen genomen om risico’s te voorkomen
 • De ad-interim HRM-consultant begeleidt het projectplan van A tot Z
 • De ad-interim HRM-consultant behaalt op de meest effectieve manier projectresultaten
Opdrachten en projecten

Desgewenst kunnen wij ook van begin tot eind ondersteunen met opdrachten, projecten en diverse tools die de organisatie wil implementeren, zoals:

 • Ad-interim HRM-opdrachten
 • Bij ziekte of zwangerschapsverlof bieden wij continuïteit
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek en -analyse
 • Strategische personeelsplanning
 • Reorganisaties en fusies
 • HR analytics *)
 • Verzuimanalyse
 • Functiehuis en functieprofielen
 • Andere nader te specificeren HRM-projecten

*) HR analytics is een datagedreven werkwijze om zichtbaar te maken wat de impact is van medewerkers op de prestaties van de organisatie. Bijvoorbeeld door te meten hoe personeelsverloop de kwaliteit van een organisatie richting haar klanten beïnvloedt.

Resultaat

Aan het einde van de interim opdracht zijn de doelstellingen, zoals in het plan van aanpak vastgelegd, behaald. Behaalde resultaten leiden tot tevreden opdrachtgevers.

Samen met The NeXt Step Company verder kijken om duurzame en toekomstbestendige HRM-activiteiten in lijn brengen met de business strategie van de organisatie. Wij ondersteunen om de strategie naar output te brengen in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

Contact met ons?

Zet nu The NeXt Step!