Recruitment &
Diensten

Assessments & Metingen

Coaching &
Talent Development

HRM
Consultancy

Management
Consultancy

HRM-consultancy

Talentmanagement & Talent Development

Talent development is ‘trending topic’ voor veel organisaties. Dat komt onder andere door een aantal ontwikkelingen in en rondom de huidige arbeidsmarkt. Zo zet het economisch herstel door, waardoor organisaties weer kunnen groeien (CPB). Daarnaast is er een forse economische groei en zijn er, sinds vijftig jaar, meer vacatures dan sollicitanten. Er zijn nieuwe technologieën, nieuwe trends en onverwachte ontwikkelingen. Tegelijkertijd is er sprake van demografische veranderingen: door vergrijzing en ontgroening stromen kennis en ervaring ‘aan de bovenkant’ uit en vindt er ‘aan de onderkant’ onvoldoende aanvulling plaats. Op dit moment bevolken vier generaties de werkvloer, met ieder hun eigen specifieke kenmerken, kwaliteiten en expertise. Er is dus hoge urgentie om talenten binnen organisaties te boeien. Organisaties stellen andere eisen aan hun medewerkers en medewerkers stellen andere eisen aan de manier waarop ze invulling willen geven aan hun werk: zingeving, welbevinden en individuele ontplooiing worden belangrijker. Kortom, de ruilrelatie tussen werkgevers en werknemers verandert en beide hechten meer belang aan het slimmer inzetten van talenten.

Talentmanagement & talent development inzetten

Wanneer zet je talentmanagement & talent development in?
Wanneer de organisatie wil inzetten op groei en ontwikkeling van de organisatie! Als organisatie streef je naar bevlogen, (des)kundige, gemotiveerde, gezonde, gelukkige en productieve medewerkers die vanuit hun talenten, competenties en kwaliteiten werken.

Investeren in medewerkers en hun ontwikkeling
Organisaties die inzetten op het activeren en stimuleren van talenten bij medewerkers, blijken veel succesvoller. Het is belangrijk om te blijven investeren in medewerkers en hun ontwikkeling. Onderzoek laat keer op keer zien dat medewerkers die ruimte hebben om zich te blijven ontwikkelen, meer energie hebben, minder verzuimen en betere resultaten opleveren.

Een must voor medewerker en organisatie
Misschien herken je dit al als organisatie, en probeer je er al alles aan te doen om ruimte te maken voor ontwikkeling en groei. Maar vaak wordt hier enkel het zichtbare in meegenomen. Er wordt onvoldoende stilgestaan bij waar mensen van nature goed in zijn en waar zij dus hun kracht en energie uit halen. Veel talent is al werkzaam binnen de organisatie, maar dit talent wordt niet altijd optimaal benut; een gemiste kans! Talentmanagement en talent development zijn daarom een must voor medewerker én organisatie!

Resultaat

Resultaat van talentmanagement en talent development programma

  • De organisatie heeft helder voor ogen welke talenten zij in huis heeft en welke talenten zij nodig heeft. Zo komt de organisatie tot een gedegen wervingsplan met bijpassende functieprofielen
  • Binden en boeien van medewerkers door persoonlijk ontwikkelplan
  • Opvolging sleutelposities van de organisatie initiëren en borgen
  • De organisatie stuurt gerichter aan op groei, ontwikkeling en het boeien en binden van medewerkers en waarborgt daarmee de blijvende groei van de organisatie
  • Groei en ontwikkeling sluiten aan bij de visie, strategie en ambities van de organisatie

Samen met The NeXt Step Company verder kijken om duurzame en toekomstbestendige HRM-activiteiten in lijn brengen met de business strategie van de organisatie. Wij ondersteunen om de strategie naar output te brengen in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

Contact met ons?

Zet nu The NeXt Step!