Zet The NeXt Step

Voorzitter Centrale Cliëntenraad

Voorzitter Centrale Cliëntenraad

Wil jij een fundamentele en unieke bijdrage leveren om samen de zorg elke dag iets beter te maken?

Samen werken we aan zorg voor de toekomst; gezondheid van mensen in een zorgzame samenleving. Espria is een aanjager in de noodzakelijke transitie om ook in 2030 de zorg te kunnen blijven bieden aan wie dat nodig heeft én te werken aan een toekomst waarin goede zorg voor iedereen toegankelijk is. Espria gelooft dat goede zorg een basisbehoefte is die voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Als voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Espria heb je de unieke mogelijkheid om bij te dragen aan het verwezenlijken van dit ideaal. Door de belangen van cliënten te vertegenwoordigen en medezeggenschap te versterken, draag je bij aan een samenleving waarin iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft.

Over Espria
Espria is een netwerk van zorgorganisaties. Samen werkt Espria aan zorg voor de toekomst; gezondheid van mensen in een zorgzame samenleving. Espria is een aanjager in de noodzakelijke transitie om ook in 2030 de zorg te kunnen blijven bieden aan wie dat nodig heeft.
Ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg nabij en informele zorg. Samen maakt Espria de zorg elke dag iets beter. Espria is vertegenwoordigd in diverse regio’s in een groot deel van Nederland.

Espria wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur (statutair verantwoordelijk) en heeft een krachtige Espria-brede Groepsraad die bestaat uit de Raad van Bestuur en de duale directies van de zorgorganisaties.

Espria vindt medezeggenschap voor cliënten belangrijk
Wat de zorgorganisaties van Espria bindt zijn de 15.000 medewerkers. Deze zorgmedewerkers zijn het hart voor mensen voor wie het dagelijks leven niet vanzelfsprekend vloeiend verloopt. Mensen willen zo lang mogelijk de regie behouden om zichzelf te kunnen zijn. Daar maakt Espria een punt van. De zorgmedewerkers sluiten aan op de behoeftes en mogelijkheden.

Medezeggenschap voor cliënten is binnen Espria op verschillende lagen georganiseerd, zoals op het niveau van locaties en zorgorganisaties als op Espria concernniveau.

De cliëntenraden op locatie- en zorgorganisatieniveau bewegen zich actief richting cliënten en onderhouden contacten met diverse geledingen binnen de zorgorganisaties. Ze zorgen ervoor, als toegankelijk en invloedrijk adviesorgaan, dat de directies het optimale belang van de cliënt in het oog houden en dat de zorg op een kwalitatief hoog niveau wordt gerealiseerd.

Op Espria-niveau is de Centrale Cliëntenraad Espria (de CCR Espria) ingericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van de cliëntenraden van de zorgorganisaties. De CCR Espria is er voor gemeenschappelijke belangenbehartiging op strategisch concernniveau en in situaties waarbij cliënten van twee of meer zorgorganisaties vertegenwoordigd moeten worden. De CCR Espria heeft daarmee een sterke brugfunctie tussen enerzijds het organisatie belang en anderzijds het cliëntenbelang.

Wie zoekt Espria CCR?
De voorzitter is geen lid van een lokale of centrale cliëntenraad van een zorgorganisatie van Espria en is geen cliënt, partner of familie van een cliënt. De zittingsduur is 4 jaar. Een lid of voorzitter kan maximaal twee keer herkozen worden. De CCR vergadert 10 tot 12 keer per jaar en de tijdsbesteding van de onafhankelijk voorzitter wordt ruwweg ingeschat op plm. 4 dagen dagen per maand.

De voorzitter van de CCR Espria vormt samen met de vicevoorzitter en de ambtelijk secretaris van de CCR het Dagelijks Bestuur van de CCR Espria. De voorzitter zit de vergaderingen van de CCR voor (zowel de eigen vergadering als de overlegvergadering met de bestuurder) en draagt zorg voor een effectieve samenwerking als team.

Wie is de nieuwe voorzitter CCR?
Espria zoekt een enthousiaste en sterke onafhankelijke voorzitter, een boegbeeld namens de cliëntenraden binnen Espria. De voorzitter weet makkelijk te schakelen tussen strategische en operationele onderwerpen en is gericht op het benutten en stimuleren van de persoonlijke kwaliteiten en de actieve inbreng van leden.

De voorzitter toont zich daarbij een leider met sterke verbindende kwaliteiten en is gemotiveerd om het team van de CCR te betrekken bij de ontwikkelingen binnen Espria en sterker te maken. De voorzitter is vaardig en voelt zich verbonden met de grote maatschappelijke uitdaging die de zorg en Espria de komende jaren te wachten staat en wil hier -samen met de CCR- een belangrijke rol in spelen.

 Kennis en ervaring

  • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring binnen de zorg of het publieke domein en bij voorkeur een netwerk binnen overheid of zorg;
  • Visie op zorg en kennis van de domeinen waarin Espria opereert en in staat te reflecteren op de toekomst van de zorg;
  • Kennis van de financiering van de zorg (of in staat zich dit snel eigen te maken);
  • Gemotiveerd om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de medezeggenschap door cliënten;
  • Beschikbaar voor de gevraagde tijdsinvestering en flexibel ten aanzien van extra overlegmomenten.

 

Overige informatie
Het betreft een vacature binnen één van de grootste zorgaanbieders van Nederland.
De functie is onbezoldigd. De onafhankelijk voorzitter ontvangt een fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding  (voor 2023 vastgesteld op € 1.900 per jaar), inclusief onkosten en exclusief reiskosten.

Ben jij bereid om bij te dragen? Neem direct contact op! We reageren snel.
Wil je eerst meer weten over Voorzitter Centrale Cliëntenraad Espria? Neem dan contact op met Frouwktje Luis. Ze is te bereiken op 06-83698422 of stuur een mail naar f.luis@thenextstepcompany.nl

Onze opdrachtgever heeft bewust besloten om ons exclusief in te schakelen voor de werving van kandidaten voor deze vacature, gebaseerd op onze ervaring en expertise in het vinden van geschikte kandidaten voor specifieke functies. Dit getuigt van een doordachte en strategische aanpak, waardoor we ons kunnen richten op de taak waar we goed in zijn en waarde kunnen toevoegen aan de wervingsinspanningen voor onze opdrachtgever.

 

 

 

Deel deze vacature

Zet nu The NeXt Step!

Zet nu The NeXt Step!

Wil jij ook gelukkige medewerkers die de drijvende kracht zijn achter jouw organisatie? Of ben jij een professional klaar voor The NeXt Step in je loopbaan of ontwikkeling? We ontmoeten je graag!

Wij zijn 24/7 bereikbaar via telefoon, mobiel, Whatsapp of via de mail.

Onze keurmerken

© Copyright The NeXt Step Company 2024 Gebouwd door Saam'
Chat openen
1
Goedendag, waarmee kan ik je van dienst zijn?